• DeLa Ghetto / Jon Z / Baby Rasta y Gringo / Nengo Flow / WORLD

  • Sat, 10/12/2019 at 9:00 pm
  • World Nightclub
    900 NC Music Factory Blvd
    28206 Charlotte
DeLa Ghetto / Jon Z / Baby Rasta y Gringo / Nengo Flow / WORLD - World Nightclub - Charlotte

Saturday Oct 12thREGGAETON BASHLive Performance by:.- DELA GHETTO.- JONZ .- NENGO FLOW.- BABY RASTA Y GRINGO and many more...Tickets $50 Presale via: UltraTickets.me Mesas Vip: 980.721.1801WORLD NIGHTCLUB - 900 NC. MUSIC FACTORY BLVD.